IndicePazavanzarAroma. Manual de llengua i cultura per a immigrants 2
FUNDACIÓ CÀRITAS IMMIGRACIÓ GIRONA

Ed. Cáritas Española, Barcelona, 1999. I.S.B.N. 84-8440-187-1

Págs. 275. Català. Libro. Unidad didáctica. 21,03 EurosDestinatarios: Adultos.

Contenido: Manual per a l'aprenentatge del català amb l'objectiu d'ajudar al coneixement de la societat d'acollida i a la formació global dels immigrants que ja porten uns anys vivint a Catalunya i que, per tant, ja tenen un cert domini de la llengua catalana. Aquest material no pretén tan sols alfabetitzar, sinó crear també una societat intercultural on totes les cultures s'hi reflexin. El manual consta d'un llibre per a l'alumne amb moltes imatges per donar suport als processos comunicatius de l'aula, i d'una guia didàctica amb les indicacions necessàries per desenvolupar cada una de les activitats proposades, així com altres informacions de caire general per tal de facilitar tant l'ús del manual com el desenvolupament de les classes.

Descriptores: llengua i comunicació.

Indice: -Entorn personal
-Entorn familiar
-Autonomia personal
-Promoció social

524