IndicePazatrasavanzarCatalà Bàsic. Iniciació a la llengua oral
BASTONS VILALLONGA, NÚRIA

Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona, 1999.

Págs. 146. Català. Dossier. Unidad didáctica.Destinatarios: Adultos.

Contenido: És un recull d'activitats orals adreçat a alumnes immigrants adults que necessiten uns coneixements lingüístics mínims per poder desenvolupar-se en la societat que els acull. El material s'articula en cinc unitats que inclouen diferents activitats de comprensió i expressió oral, i unes fitxes amb imatges de suport. També hi ha propostes de lectoescriptura funcional per reconèixer paraules clau. Aquest material està presentat en una carpeta que inclou els cinc dossiers i un cassette.

Descriptores: llengua i comunicació.

Indice: -Unitat 1. Àrea temàtica: domini de la llengua
-Unitat 2. Àrea temàtica: identificació personal
-Unitat 3.Àrea temàtica: informació personal
-Unitat 4. Àrea temàtica: activitats i relacions professionals
-Unitat 5.Àrea temàtica: compres

Entidad que lo edita: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Passatge de la Banca, 1-3
08002-Barcelona

495