IndicePazatrasavanzar



Xarranca. Jocs per a l'aprenentatge del català oral per a nouvinguts.
BALAGUER, CLARA I RIPOLL, ORIOL

Ed. Secretaria General de Joventut, Política Lingüística i la Fu, Barcelona, 2002. I.S.B.N. 84-393-5945-4

Págs. 140. Català. Libro. Unidad didáctica.



Destinatarios: Primaria: primer ciclo, Primaria: segundo ciclo, Primaria: tercer ciclo, ESO-1er ciclo, Tiempo libre.

Contenido: Una de les principals necessitats de les persones nouvingudes és dominar l’idioma del país on arriben per poder-se incorporar més ràpidament i amb més facilitat a la seva nova societat. Xarranca neix, precisament, per reforçar el procés d'aprenentatge oral de la llengua catalana per part dels infants nouvinguts, amb la voluntat de ser una eina útil per als seus educadors. La particularitat del material és que està basat en el principi d’aprendre jugant, ja que es tracta d'un material que combina la creativitat i la vivesa del joc amb la voluntat de treballar estructures lingüístiques de la vida quotidiana. L’edició d’aquest material s’ha impulsat des de Calidoscopi. Pla d’actuació per a la interculturalitat en el lleure, continuant amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat d’elaborar materials de suport adreçats als educadors.
El joc és una eina ideal en qualsevol aprenentatge, ja que ens ofereix grans aportacions:
En les fitxes del material (setanta jocs en total) s'han inclòs molts jocs tradicionals que es presenten amb petites diferències en molts llocs del món. Per això constitueixen una poderosa eina de diàleg entre els jugadors i els educadors i contribueixen a fer que cadascú presenti la seva proposta de variant, la qual cosa facilita el treball de l'educació intercultural amb un llenguatge propi del món infantil.
Aquest material es pot trobar de manera íntegra a la web del programa Entrecultures de la Fundació Jaume Bofill -http://entrecultures.org

Descriptores: diversidad, perspectiva de género, diàleg igualitari.

Indice: Presentació
Per què aquest material?
Com utilitzar el fitxer
El paper de l'educador
1. Expressió d'identificacions socials
2. Expressió d'identificacions físiques
3. Expressió d'identificacions anímiques
4. Expressió d'accions
5. Expressió de localitzacions temporals
6. Expressió de localitzacions espacials
7. Expressió de possessions
8. Expressió de coneixements
9. Expressió de possibilitats i opinions
10.Expressió de preferències i desigs
11.Expressió d'ordres i obligacions
12.Vocabulari
Per saber-ne més...

Entidad que lo edita: Si esteu interessats en aquest material, el podeu passar a recollir per:
Centre de Documentació de la Secretaria General de Joventut
Calàbria, 147 08015 Barcelona
Telèfon: 93 483 84 17
Coordinació Territorial de Joventut a Girona

1315