IndicePazatrasXARXA Llengua catalana 1 (per a no catalanoparlants)
BENNÀSSAR, CARME; LLADÓ, JOANA; SANCHEZ, CARME; TORRES, MARGARIDA

Ed. Editorial Moll i Obra Cultural Balear, Palma de Mallorca, 1997.

Català. Libro. Unidad didáctica.Destinatarios: alumnat no catalanoparlant.

Contenido: Xarxa són uns materials per a desenvolupar l'expressió oral en alumnes que ja tenen assumides en la seva llengua les competències comunicatives. L'objectiu d'aquest material és desenvolupar l'expressió oral més que assolir un domini de la llengua escrita ja que aquesta quan s'utilitza és com a suport i com a eina per a realitzar les activitats que es proposen.
El material consta de:
-llibre de l'alumne organitzat entorn de vuit temes propers al món individual i escolar dels infants i de cada un d'aquests temes s'han desenvolupat vuit unitats o sessions de feina.
-carpeta d'activitats complementàries: fulls per fer activitats complementàries orals generalment en grup.
-disc compacte: conté enregistrats un total de 72 textos de complexitat progressiva.
-guia didàctica amb un resum de les funcions comunicatives que s'han treballat, una relació de propostes addicionals per completar o orientar les activitats que conformen les sessions de feina, els textos dels enregistraments i un gràfic resum de les activitats corresponents a cada un dels temes.

Descriptores: .

Indice: Informació personal
Ensenyament
Activitats quotidianes
Trets físics i anímics
Comprar, menjar i beure
Activitats de temps lliure
Família, excursions i colònies
La casa i el lloc de residència

Entidad que lo edita: Editorial Moll
Torres de l'Amor, 4 07001 Palma (Mallorca)

1201