IndicePazatrasavanzarDiàleg Multimèdia. Curs de català bàsic.
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BARCELONA

Ed. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2000. I.S.B.N. 84-931781-1

Català. Soporte Informático. Unidad didáctica.Destinatarios: Primaria: tercer ciclo, ESO-1er ciclo, ESO-2o ciclo, Secundaria post-obligatoria, Adultos, no catalanoparlants a partir del tercer cicle de primària.

Contenido: Cada un dels tres CR-Rom té cinc temes i cada tema està format per quatre rutes.
Diàleg multimèdia és un curs de català basat en un nou mètode d'ensenyament interactiu per a la llengua oral. Proposa situacions bàsiques de la vida quotidiana. D'una manera dinàmica i divertida introdueix l'alumne en l'aprenentatge de la llengua parlada seguint els continguts del programa oficial del nivell llindar

Descriptores: llengua i comunicació.

Indice: Temes del CD-Rom:
-Sóc com sóc
-Un dia de cada dia
-Amunt i avall
-El dinar és a taula!
-Temps era temps

743