IndicePazatrasavanzarDIC. Llengua catalana per a alumnes no-catalanoparlants
LLADÓ, JOANA; ARBONA, M.LOURDES; MUNAR, FELIP; PONS, Mª MAGDALENA; PONS, ANTÒNIA

Ed. Editorial Moll i Govern de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1999. I.S.B.N. 84-273-0820-5

Págs. 68. Català. Maleta. Unidad didáctica. 8,67 EurosDestinatarios: Primaria: segundo ciclo, Primaria: tercer ciclo.

Contenido: Dic són uns materials per a desenvolupar l'expressió oral en alumnes que ja tenen assumides en la seva llengua les competències comunicatives. Assolir el domini de la llengua escrita no és un objectiu d'aquest material, quan s'utilitza, és com a suport i com a eina per a realitzar les activitats que es proposen.
El material consta de:
- llibre de l'alumne organitzat entorn de vuit temes, propers al món individual i escolar dels infants i de cada un d'aquests temes s'han desenvolupat vuit unitats o sessions de feina.
- carpeta d'activitats complementaries: fulls per fer activitats complementàries orals generalment en grup.
- disc compacte: conté enregistrats un total de 72 textos de complexitat progressiva.
- guia didàctica amb un resum de les funcions comunicatives que s'han treballat, una relació de propostes addicionals per completar o orientar les activitats que conformen les sessions de feina, els textos dels enregistraments i un gràfic resum de les activitats corresponents a cada un dels temes.

Descriptores: llengua i comunicació.

Indice: Informació personal
Ensenyament
Activitats quotidianes
Trets físics i anímics
Comprar, menjar i beure
Activitats de temps lliure
Família excursions i colònies
La casa i el lloc de residència

Entidad que lo edita: Editorial Moll
Torre de l'Amor, 4
07001 Palma de Mallorca

714