IndicePazatrasavanzarJocs de Pau. Caixa d'Eines per educar per una cultura de pau
BARBEITO, CÉCILE; CAIRETEA, MARINA

Ed. La Catarata, Madrid, 2008. I.S.B.N. 978-84-8319-404-1
Col. Edupaz, n?m. 23,
Págs. 393. Català. Libro. Unidad didáctica. 18 EurosDestinatarios: Primaria: tercer ciclo, ESO-1er ciclo, ESO-2o ciclo, Secundaria post-obligatoria, Tiempo libre.

Contenido: L’educació no formal ha estat tradicionalment una escola de ciutadania i cultura de pau. Tanmateix constatem que l'educació per la pau, tot i ser un tema reconegut per tothom, no és fàcil de transmetre als grups d'infants i joves de manera profunda i transformadora. Aquest llibre és el resultat d'un projecte compartit amb diversos moviments associatiu d'educació en el lleure catalans, on hem experimentat amb educadors i infants més de vuitanta activitats educatives sobre els principals temes que incideixen en una cultura de pau: des de l'anàlisi del mateix concepte de pau als de conflicte o violència, passant per una immersió en els perquès d'una cultura de la violència tan estesa al llarg de la història, fins a centrar-nos en aquells elements que entenem que configuren una cultura de pau: l'educació per a la pau i la noviolència; la transformació de conflictes; el desenvolupament econòmic i sostenible; el respecte als drets humans, l'equitat entre dones i homes; la participació democràtica; la comprensió, tolerància i solidaritat; la informació i el periodisme de pau, i la pau i seguretat internacionals. A través dels diversos capítols combinem orientacions pedagògiques, teoria i activitats per donar eines a aquells educadors i educadores que vulguin promoure l'educació per a la pau.

Descriptores: desarme, noviolencia.

Indice: 1. Presentació
2. Orientacions pedagògiques
3. Educar per la pau en un centre de lleure
4. Centres d’interès / Eixos d’animació
5. Propostes didàctiques
· CONCEPTES: Introducció de conceptes: pau, violència, conflicte;
· CULTURA DE LA VIOLÊNCIA: Els conflictes armats (violència directa); L’impacte de les armes (violència directa); La violència estructural; La cultura de la violència (violència cultural); El militarisme (violència cultural);
CULTURA DE PAU: · Cultura de pau i no violència; Educar pel conflicte; El desenvolupament econòmic i sostenible; El respecte als drets humans; Equitat entre dones i homes; La participació democràtica; La comprensió, tolerància i solidaritat; Informació i periodisme de pau; La pau i seguretat internacionals

2094