IndicePazatrasavanzarHola, Nur!
TORRES, MONSTSERRAT; ALKUWAIFI, AHMAD

Ed. Associació Punt d'Intercanvi, Barcelona, 2004. I.S.B.N. 84-609-3433-0
Col. Educar en la diversitat, n?m. 1, 1 ed.
Págs. 47. català-àrab. Libro. Unidad didáctica. 16 € EurosDestinatarios: Primaria: primer ciclo.

Contenido: Hola, Nur! i La Nur aprèn són dos llibres il·lustrats en català i en àrab. El seu nivell de continguts correspon al cicle inicial de primària, en l’àrea de coneixement del medi.
A més de la terminologia corresponent a cada il·lustració, incorpora diversos apartats: “Conceptes associats”, on es treballen sinònims, antònims, adverbis o petites referències relacionades amb el tema; l’apartat “Accions”, on es treballen els verbs relacionats amb el tema proposat, i l’apartat “I també...”, que introdueix petits complements. Aquests apartats faciliten l’adquisició ràpida de vocabulari i permeten que el professorat hi desenvolupi diverses activitats complementàries.
Els oasis
Al final de cada centre d’interès hi ha un apartat de nom “Oasi”. El seu contingut representa un descans i s’aprofita per treballar d’una manera més lúdica i refrescant festes de la cultura tradicional catalana. Cada “Oasi” explica una festa concreta, de la qual es relata l’origen i la manera tradicional de celebrar-la a Catalunya. S’acompanya d’altres elements del llenguatge oral, com ara jocs verbals, que sempre fan referència a la tradició concreta que es proposa.
En total representen més de 800 entrades en cada una de les llengües, repartides en dos llibres.
Cada un dels llibres incorpora un glossari amb tot el vocabulari dividit en quatre columnes que, d’esquerra a dreta, representen:
• la paraula en català;
• la seva transliteració escrita en grafia àrab;
• la transliteració del terme àrab escrita en caràcters llatins;
• la paraula en àrab.

Descriptores: diversidad, llengua i comunicació.

Indice:

Entidad que lo edita: ttp://www.puntintercanvi.fortuny.ws/educarenladiversitat.htm#nur

1774