IndicePazatrasavanzarLinguapax
CENTRE UNESCO DE CATALUNYA; GRASSA, RAFAEL; REIG, DOLORS

Ed. Edicions P.A.U., Barcelona, 1998. I.S.B.N. 84-8294-221-2
Col. Linguapax, n?m. ,
Català, castellà, èuscar, gallec, anglès i francès. Dossier. Unidad didáctica.Destinatarios: ESO-1er ciclo, ESO-2o ciclo.

Contenido: Linguapax és el nom que rep una iniciativa de la UNESCO que pretén relacionar l'ensenyament de les llengües estrangeres amb la promoció de l'educació per a la pau i per al desenvolupament, de la mateixa manera és una invitació per descobrir les possibilitats que dóna l'aprenentatge de les llengües per crear actituds de comprensió intercultural, de tolerància i de pau. El programa es basa en el treball de l'educació per la pau i el desenvolupament i en l'enriquiment i la diversitat cultural a través de la diversitat lingüística. El treball es centra bàsicament en dues àrees del currículum: llengües estrangeres i ciències socials. Als quaderns es proposa l'ús de mètodes vivencials, a través de l'enfocament socioafectiu de com aprendre a la pròpia pell, i s'hi plantegen diferents activitats: jocs, lectures, treballs en grups...

Descriptores: diversidad, solidaridad, noviolencia, llengua i comunicació.

Indice: El material està estructurat en sis quaderns diferents:
Guia general sobre els objectius i els continguts dels quaderns
Vivim en un sol món
Conviure amb els altres
Imatges i estereotips
Els drets de la terra
El restaurant del món
Quan viatjar és un plaer

Entidad que lo edita: Centre Unesco de Catalunya
Tel. 93 458 95 95
E-mail.centre@unescocat.org

715