IndicePazatrasavanzarManual de llengua i cultura per a immigrants
CASTILLO PILAR, et altr.

Ed. Cáritas española, Madrid, 1996. I.S.B.N. 84-920386-8-3

Págs. 261. català-castellà. Libro. Unidad didáctica.Destinatarios: Adultos.

Contenido: Es un material elaborat per immigrants adults, analfabets en la segona llengua i amb pocs o nuls coneixements de la llengua vernacla. S` organitza en dues parts: el llibre de l` alumne i el llibre del professor . El llibre de l` alumne consta d` un llibre d' introducció a la comunicació oral i a la lecto - escriptura que recull totes les làmines i els continguts treballats a classe. El llibre del professor consta: d` una carpeta amb orientacions i materials complementaris. Aquest llibre inclou totes les activitats proposades a cada tema i totes les làmines a treballar amb orientacions per a la seva presentació i desenvolupament.

Descriptores: llengua i comunicació.

Indice: Tema I. La presentació.
Tema II. Les compres.
Tema III. La casa.
Tema IV. La salut.
Tema V. Els horaris.
Tema VI. La ciutat.
Tema VII. El treball.
Tema VIII. Propostes d` intercanvi.
Annexos.

Entidad que lo edita: Cáritas Española
San Bernardo, 99 bis
28015 Madrid
Tel. 91 4441000

441