Qui som?

Al nostre país, com a la majoria de països, estem convivint persones que pertanyem a diferents cultures i/o que parlem diferents llengües, ja que tenim diferents orígens familiars. Es possible que entre vosaltres n'hi hagi que no han nascut a Catalunya o bé que els vostres pares o avis hagin nascut en un altre lloc.

2. Dibuixeu entre tots un gran mapa i assenyaleu-hi amb creuetes els llocs on vau néixer vosaltres i cadascun dels vostres antecessors. Quan hagueu acabat, tindreu una idea del grau de diversitat que hi ha en el vostre grup.

3. Feu un diàleg conjunt i intenteu saber en quines coses sou molt iguals i en quines sou diferents, i si algunes d'aquestes diferències responen a l'origen cultural de la vostra família.

Tal com hem dit abans, tothom pertany o se sent identificat amb una cultura determinada. Aquest fet és el que defineix el que en diem identitat cultural.

La identitat cultural d'una persona pot coincidir o no amb la cultura majoritària del lloc o país on ha nascut. Això depén de diverses circumstàncies: si viu o no en el mateix lloc que ha nascut, si la seva família pertany o no a la cultura majoritària del país on viu o ha nascut, etc. Així, es poden donar diferents situacions. Per exemple:

A vegades, també, una persona es pot sentir formant part de dues cultures al mateix temps.

5. "Perquè..."

6. Poseu en comú les identitats culturals que hi ha en el vostre grup i els elements que les han conformat.

7. Hi ha en el vostre grup identitats culturals diferents? A què és degut? Penseu que el vostre grup és representatiu del conjunt de la societat catalana?


anterior    siguiente