Les minories ètniques

Per "grup ètnic" s'entén una agrupació de persones amb llaços comuns de nacionalitat, cultura, raça o tradició. Per tant, en principi, tots i totes pertanyem a una ètnia determinada. Malgrat això, normalment quan parlem d'ètnies ens referim als "altres" en relació a nosaltres.

I quan parlem de "minories" ens referim, gairebé sempre, a aquells grups culturals i/o racials que tenen poc poder econòmic i poc prestigi social. Per exemple, a casa nostra es parla de la "minoria ètnica gitana", però no es parla de la "minoria ètnica japonesa".

En aquest sentit, forma una "minoria" qualsevol grup de persones que a causa de certs trets físics o culturals específics rep un tracte diferent o desigual al que es dóna a la resta de membres de la societat en què viu. Se sent, com a conseqüència, objecte d'una discriminació col.lectiva.

Actualment, a Catalunya els col.lectius als quals s'acostuma a designar amb aquest nom són:

els gitanos els negres africans els arabs
els asiatics
(xinesos, flipins i paquistanesos)
els llatinoamericans

El poble gitano és el col.lectiu més nombrós i que fa més temps que viu al nostre país (varen entrar a la Península al segle XV) i, per tant, tenen la mateixa nacionalitat que nosaltres. Només que continuen conservant la seva cultura, tradicions i lleis que són diferens a la dels paios (no-gitanos). Una de les causes principals que el seu nivell econòmic sigui majoritàriament baix és que les maneres que tenen de treballar i viure: l'artesania, la venda ambulant, el nomadisme xoquen amb les normes de les actuals societats industrialitzades, i això els impossibilita de viure com sempre havien fet.


1. Agrupa aquests col.lectius a partir d'algunes característiques:

Com pots veure, cada un d'aquests grups té unes característiques molt diterents respecte als altres. Una de les coses que les fa semblants, però, és el nostre gran desconeixement de la seva cultura i de la seva història.


2. Contesta les preguntes següents i, després, passa-les als companys i companyes i podreu comprovar i comparar el que sabeu i el que no sabeu sobre les persones que conviuen amb nosaltres:


3. Us proposo que feu petits grups i que cada un esculli un d'aquests col.lectius per tal de buscar informació sobre els seus orígens, la seva cultura, la seva llengua, religió, costums, etc.

Si teniu algun company o companya que pertanyi a cap grup d'aquests, de ben segur que us podrà explicar moltes coses que no sabeu.

Mireu, a més, de trobar informació a diferents llocs: llibres, revistes, associacions, demanant-ho al professorat, etc.

Al final, cada grup haurà d'explicar a la resta tot allò que ha trobat i així entre tots en sabreu molt més.
anterior    siguiente