Restriccions a la immigració

Com hem vist, els moviments migratoris no són nous, sempre hi ha hagut gent que s'ha desplacat d'un lloc a un altre. En algunes èpoques aquests desplaçaments eren molt senzills perquè no hi havia impediments; fins i tot, moltes vegades eren incentivats pels mateixos estats, per poder poblar terres o per aconseguir treballadors i treballadores per a les seves empreses. En l'actualitat, però, hi ha una tendència molt restrictiva pel que fa a l'entrada d'immigrants, sobretot als països de la CEE.

A l'Estat espanyol, en aquests moments, hi pot acudir lliurement tot treballador o treballadora de qualsevol país de la CEE, però, en canvi, per a totes aquelles persones que venen d'altres països hi ha una seèrie de restriccions que, a vegades, fan molt difícil la possibilitat d'immigrar.

A mitjan dels anys vuitanta es va aprovar la Llei d'Estrangeria, que pretén regular la presència dels estrangers. Una de les novetats que incorpora aquesta llei és que la sol.licitud del "permís de residència" s'ha de fer simultàniament a la del permís de treball. I com que la majoria d ' immigrants no pot aconseguir un permís de treball, tampoc no aconsegueix el de residència i tot el procés es converteix en un cercle sense sortida.

Aquesta llei, que, en principi, havia de servir per regular la situació dels immigrants, s'està convertint en un entrebanc per a molts d'ells. La quantitat de requisits que s'exigeixen als estrangers per legalitzar la seva situació fa que molts no ho aconsegueixin i es converteixen automàticament en "il.legals''. A més, per entrar s'exigeix un VISAT que no sempre aconsegueixen.

Tot això ha fet que augmentes l'entrada "clandestina" de molts estrangers no comunitaris, amb gran perjudici per part dels que volen immigrar, que han de pagar importants sumes de diners a les xarxes il.legals per poder sortir del seu país i entrar al nostre. Moltes vegades, aquesta entrada il.legal posa en perill la seva pròpia vida, com està passant amb els immigrants africans que travessen l'estret de Gibraltar amb petits vaixells -"pateres"- i molts d'ells s'ofeguen pel camí. És evident que aquestes persones que emigren en aquestes condicions ho fan perquè la situació al seu paés és desesperada, i també és evident que com més restrictives són les mesures que imposen els estats a l'hora d'admetre immigrants, més tendeix a augmenter la quantitat d'estrangers en situació "il.legal".

La situació d'aquestes persones és terrible, ja que, en qualsevol moment, poden ser expulsades del país. D'altra banda, això fa que sovint estiguin sotmeses a tot tipus d'arbitrarietats: treballs mal pagats, sense les mínimes condicions, sense contractes, detencions de la policia, etc., i tot perquè, com que estàn en situació irregular, no poden denunciar cap fet, ja que corren el perill de ser expulsats. I si les condicions de treball són dolentes, també ho son, normalment, les condicions de vida: habitatges molt humils, "pisos de 100 metres on viuen 40 immigrants"..., a vegades sense aigua o sense llum...


  1. Busca notícies al diari sobre els intents dels immigrants d'entrar il.legalment al país, els problemes legals que tenen i les condicions de vida dels que ja són aquí.

  2. Feu una discussió en grups petits intentant pensar quines solucions proposarieu vosaltres per millorar les coses. Recordeu... La relació que hi ha entre la pobresa del Sud i la riquesa del Nord..., que en una altra epoca erem nosaltres els qui emigravem..., que la Declaració dels Drets Humans diu que tothom té dret a un treball, un habitatge, etc.

  3. Inventa un conte en que el protagonista sigui un noi o una noia de la teva edat que emigra a Catalunya des d'un país de l'Àfrica. Intenta imaginar el camí que fa des que surt del seu país fins que arriba aquí. Després, inventa com viu, com s'integra a l'escola, amb els companys i companyes, etc.
anterior    siguiente