Aquest any des del seminari d'Educació per a la Pau de Badalona es proposa un dossier per treballar el tema de la violència, i concretament de la violència cap a les dones.

Una part important del material consisteix en una sèrie d'articles extrets de diverses fonts:

Cuadernos para la Coeducación, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB
Revista Guix
Revista T.E. de Comissions Obreres
Revista Perspectiva Escolar

No hem considerat oportú reproduir íntregrament aquests articles, i per això us facilitem la referència d'on podeu trobar-los, la qual cosa no us resultarà difícil ja que es tracta de publicacions molt accessibles des de l'àmbit de l'ensenyament.

 

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de Cooperació