La utilització didàctica del vídeo

 

Com utilitzar el vídeo

 

L’ús de l’audiovisual, per tal que desenvolupi funcions educatives, estarà emmarcat de forma programada dins del nostre programa i alhora treballarem el vídeo emmarcat dins d’una estratègia didàctica prèviament definida (com s’incorpora el mitjà, amb quines activitats i tècniques es complementarà,...)

 

L’estratègia didàctica del vídeo

 

Per aconseguir que els continguts del vídeo s’aprofitin de la millor manera per part de l’alumnat s’acompanyarà la projecció amb una estratègia didàctica seqüenciada de la següent manera:

  1. Preparació prèvia per part de l’educador
  2. Indicacions per ABANS de l’observació
  3. Indicacions per DURANT l’observació
  4. Indicacions per DESPRÉS de l’observació

 

0. Preparació prèvia per part de la persona educadora

Aquesta fase és molt important per garantir l’adequat desenvolupament de les següents fases. Cal contemplar 2 etapes:

 

Observació de l’audiovisual: L’educador/a observarà l’audiovisual i distingirà:

 

Preparació de les instal·lacions: Aquesta etapa fa referència a les accions prèvies a les activitats que es realitzen directament a l’aula.

 video

 

1. Indicacions per ABANS de l’observació del vídeo

Abans de la projecció del vídeo l’educador/a farà una breu introducció del vídeo amb l’objectiu de situar els alumnes en un context específic relacionat amb el tema i crear un ambient propici per al visionat. Caldrà fomentar una actitud positiva envers el programa, creant expectatives i desfent les falses.

 

Es recomana no recórrer a introduccions perllongades que puguin distreure l’atenció dels alumnes. S’evitarà avançar continguts i fer valoracions prèvies de l’audiovisual.

 

Els elements que ha d’incloure aquesta fase prèvia són els següents:

 

 

 

2. Indicacions DURANT l’observació

Les condicions de l’aula i la distribució del mobiliari han de contribuir a què els i les alumnes notin que es troben en un ambient quotidià d’aprenentatge.

 

Per tenir una bona recepció audiovisual es recomanen algunes normes tècniques:

 

Durant l’observació és clau l’actitud del professorat. Ha de procurar no sortir de l’aula, llegir o conversar amb altres persones. L’alumne no ha de percebre un ambient diferent al de la situació habitual d’aprenentatge. El professor pot aprofitar la projecció per observar les reaccions dels alumnes.

 

És en aquesta fase que el professorat donarà l’opció, si s’escau, d’observar en càmara lenta algunes escenes o detalls del vídeo, o repetir-los. També controlarà les escenes a prescindir i la durada del visionat, si és parcial.

 

 

Les activitats realitzades durant l’observació estaran centrades en:

 

 

3. Indicacions per DESPRÉS de l’observació

 

De la mateixa manera que consideràvem necessari una sèrie d’activitats prèvies a la presentació d’un material, els exercicis posteriors al visionat són fonamentals per carregar de valor didàctic el vídeo.

 

Després del visionat es recomana contemplar activitats relacionades amb la comunicació espontània dels i les alumnes, l’avaluació de les seves aportacions, la reflexió crítica, investigació final i recapitulació de tot el què s’ha treballat.

 

Observar les reaccions: Després del visionat s’observarà quines han estat les reaccions dels i les alumnes. Els continguts del vídeo poden despertar reaccions de caràcter intel·lectual, estètic, racional o afectiu. Per descobrir-les es pot plantejar el següent:

 

És necessari estar atents al que expressen els alumnes, així com al que no mencionen. Ambdós elements són fonamentals per conèixer les seves actituds i possibles reaccions envers el tema.

 

 

Reflexió crítica: Una vegada s’han explorat els aspectes emotius, caldrà donar pas a la reflexió crítica. Aquesta reflexió comportarà diàleg, debat, descoberta, investigació i reflexió. En aquesta fase el professorat:

 

Activitats complementàries: El professorat complementarà el visionat amb activitats posteriors que afavoreixin l’aportació de nous qüestionaments que poden ser atesos amb una investigació final i una recapitulació del programa (fins i tot, com a proposta de projecte de recerca).

 

Les activitats complementàries poden combinar el treball individual i grupal. Poden tenir objectius diversos, ja sigui el de completar la informació, resumir i sintetitzar, realitzar experiments, models i maquetes, dibuixos, relats, contes, dramatitzacions....

 

Els mateixos alumnes també poden compartir les seves respostes i exposar-les al grup una vegada s’hagi finalitzat l’activitat. També es poden fer cerques dins i fora de l’aula, treballant cooperativament.

 

Una altra manera de treballar amb l’audiovisual és centrar-se en el coneixement del mitjà, en la distinció entre imatge i realitat i que l’alumne comprengui i reflexioni en com la televisió no és una finestra o mirall de la realitat, sinó una construcció d’aquesta.

 

Algunes experiències en entorns educatius aprofiten la facilitat que els dispositius mòbils ofereixen avui dia per realitzar activitats de reinterpretació o apropiació dels discursos per part de l’alumnat, aplicant el guió o l’objectiu d’un vídeo adaptant-ho al seu entorn i realitzant una petita “producció” pròpia.