SUPERAR EL PATRIARCAT


Les relacions de desigualtat entre els gèneres i entre les generacions, i el fet que velles estructures familiars basades en el poder masculí es mantinguin i es perpetuïn en totes les societats mediterrànies (amb diferents graus d'intensitat), suposa un repte que cal superar per fer possible el desenvolupament de les potencialitats de totes les persones de la regió.

AMPLIACIÓ, Fàtima Mernissi és una de les veus més clares del feminisme al Sud de la Meditterrània. Sociòloga i novel.lista, a la seva obra trobem reflectit el pensament de la dona que va canviant les coses poc a poc. Llegiu aquest fragment i comenteu-lo a classe tenint en compte si la situació que viu la dona (a la novel.la està representada per la tia Habiba) i els seus somnis tenen a veure amb el de les dones del Nord.

BIBLIOGRAFIA

"(...) A la tia Habiba no li agradava gens la repetitiva i recarregada labor de costura taqlidi, i la mare i la Xama ho sabien. Però també sabien que no podia expressar els seus sentiments, tant perquè no tenia cap mena d'autoritat com perquè no gosava desfer l'equilibri entre els dos sectors. (...) De tant en tant, però la mare i la Xama intercanviaven mirades i somriures amb la tia Habiba per animar-la i fer-li saber que estaven amb ella."

La tia Habiba deia que "per a qui no té poder, és essencial tenir un somni.(...) És veritat que un somni per si sol, sense el poder de negociació que l'acompanya, no transforma el món ni fa desaparèixer els murs, però ajuda a mantenir la dignitat.

La dignitat és tenir un somni, un somni poderós que et doni una visió, un món en el qual tinguis un lloc, on la teva contribució, sigui quina sigui, ho canviï tot.
Estàs en un harem on el món no et necessita.
Estàs en un harem quan la teva contribució no serveix per res.
Estàs en un harem quan el que fas és inútil.
Estàs en un harem quan el planeta gira al teu voltant amb tu enterrada fins al coll en el menyspreu i la negligància.
Només una persona pot canviar aquesta situació i fer que el planeta giri d'una altra amnera, i aquesta persona ets tu.
Si et rebel.les contra el menyspreu i somnies un món diferent, la direcció del plneta podrà canviar.
Però el que has d'evitar a qualsevol preu és que el menyspreu que t'envolta entri dintre teu.
Quan una dona comença a pensar que no és res, els pobres perdals ploren.
Qui el podrà defensar a la terrassa si ningú no somnia un món sense fones?"

(Fatima Mernissi. Somnis de l'harem. Edit. Columna, 1998. Pàg. 190 i 193-194).

ACTIVITAT