OTROS RECURSOS


  • Vídeo Les coses com són, Immigració i Guia Didàctica(Vídeos educatius: Serveis de Cultura Popular Tel. 93 458 87 00)   Preu 3.700 ptes.

  • Vídeo documental Muso (dones) (Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, en col.laboració amb el Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament  Tel. 93 487 66 61)

  • Papers de dona, contes de dones immigrades (Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona i CRID   Tel. 93 487 66 61)

  • Exposición La Mediterrània, una cruïlla de pobles (Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament   Tel. 93 412 26 02)