GUIA DIDÀCTICA: QUE ELS TEUS DINERS PENSIN COM TU

Mariano Flores - EDUALTER

 

 

La transformació del sistema en que vivim passa necessàriament per la transformació de la nostra manera de consumir, conviure i interelacionar-nos amb les persones. Per que sigui possible aquest cavi cap a un món més just, també és necessari modificar les institucions i mecanismes que en formen part.

La banca ètica és una alternativa conscient de la problemàtica actual i coherent amb valors com la justícia, la dignitat de les persones, el respecte pels drets humans i la conservació del medi ambient.

En aquest material analitzem conceptes com el diner, l’estalvi i les entitats bancàries, que podrien semblar llunyans als estudiants d’ESO als quals van destinats, però partim d’elements rellevants que estan relacionats amb el dia a dia, i que serveixen per connectar aquests conceptes amb les persones més joves.

La invenció dels diners, els patrons de consum, la finalitat dels nostres estalvis i la concepció ètica de les finances, són alguns dels temes que desenvolupem en aquesta carpeta didàctica.

També dediquem un espai a explicar els motius, els responsables i les conseqüències de l’actual crisi (primer financera, i després econòmica i fiscal), amb la intenció de promoure una visió crítica de la funció de la banca.

Incloem un apartat amb recomanacions pedagògiques vinculades al currículum i a la gestió de l’aula, així com un annex amb claus per a un possible treball de recerca sobre el tema.

Us animem a revisar aquest material, i a utilitzar-lo a l’aula per transmetre als joves alternatives davant el panorama complex que es dibuixa, l’espai per a l’esperança i la construcció d’un món més just es recupera des d’alternatives sòlides com la banca ètica.

Octubre 2010

 

Actualització 2016: estem revisant i renovant alguns continguts de la guia, esperem el vostre comentaris per enriquir la proposta didàctica: edualter@pangea.org

 

fets

edualter

 

 
Amb el suport de:  
accd bcn