LA GLOBALITZACIÓ I/O LA MUNDIALITZACIÓ

De què parlem?

Conseqüències socials

Àmbit econòmic

Àmbit ecològic

Quin paper juga l'Estat Espanyol?


El control de la informació


Què podem fer?: Alternatives, propostes, suggeriments...