Presentació

A.- Part teòrica

1.- Percepcions

2.- Violència

3.- Manipulació

4.- Interessos i Concentració Mediàtica

B.- Part pràctica

C.- Recursos