El debat respecte als problemes de l'agricultura i l'alimentació al món globalitzat dels nostres dies passa necessàriament per reconèixer la confrontació entre dos grans models de desenvolupament rural, un d'inspiració neoliberal i un altre basat en l'economia familiar camperola, fonamentat en la proposta de la Sobirania Alimentària. Els dos models els trobem tant en els països rics com en els països pobres, trencant amb les clàssiques diferències nord/sud.

Aquesta unitat didàctica pretén ajudar a aclarir idees respecte al que està passant amb l'agricultura i l'alimentació en l'actualitat, des d'una perspectiva concreta: el model de la Sobirania Alimentària. Aquests materials estan dirigits a un públic interessat i que pot compartir o simpatitzar amb la idea general de la proposta, però que potser no ha tingut l'oportunitat d'informar-se i sistematitzar una sèrie de continguts bàsics.

Metodològicament s'han remarcat dos aspectes:

La comprensió de la proposta global de la Sobirania Alimentària a partir de l'anàlisi de casos i situacions concretes que permetin la sistematització d'una sèrie d'arguments i informacions que poden semblar dispersos.

La controvèrsia com a estratègia d'aprenentatge. Moltes de les activitats proposades busquen generar debat, reflexió des de lo col·lectiu, contrast d'idees i arguments amb la finalitat de generar un coneixement concret que ajudi en l'acció social.

Per això les propostes d'activitat són variades: video-fòrums a partir de documentals; anàlisi de debats en curs entre diferents actors; reflexió sobre situacions concretes, etc. Tot això ha de servir per a que els participants posteriorment complementin els continguts tractats amb altres lectures (s'inclouen alguns documents de referència).