IndicePazatrasavanzar



Fatou, la nena tossuda
SECKA, FATOU I GIRONA, RAMON

Ed. Fundació Càritas Immigració Girona- Publicacions de l’Abadía, Barcelona, 1999. I.S.B.N. 84-8415-165-4

Págs. 39. Català. Libro. Cuento.



Destinatarios: Infantil, Primaria: primer ciclo, Primaria: segundo ciclo, Primaria: tercer ciclo, Tiempo libre.

Contenido: Es tracta d’un conte amb dibuixos molt agradables, on la protagonista és la mateixa autora. De la seva narració es pot aprendre el tipus de vida, costums, una cançó que canten mentre es treballa al camp, paraules noves, etc. dels nens i nenes de Costa d’Ivori (Àfrica).

Descriptores: diversidad, material geográfico.

Indice:

1559