IndicePazatrasavanzar

Immigració al nostre país, La
VV.AA.

Ed. Fons Català de Cooperació al Desnvolupamet, Barcelona, 2000.

Català. Maleta. Unidad didáctica.Destinatarios: ESO-1er ciclo, ESO-2o ciclo, Secundaria post-obligatoria, Adultos.

Contenido: Curs de cooperació al desenvolupament centrat en el tema de la immigració a Catalunya. Es treballa des de dues vessants: Catalunya i la conca Mediterrània. L'objectiu general és acostar-se al fenomen de les migracions des d'un punt de vista crític sobre les causes i reflexionar sobre les conseqüències que originen tant als països d'origen com als d'acollida per a propiciar actituds solidàries i cooperatives davant dels reptes de futur. La immigració a Catalunya proposa conèixer les particularitats i característiques essencials del fenomen de la immigració a Catalunya, fent un breu repàs històric i una anàlisi en profunditat de la situació actual. La Mediterrània: cruïlla de pobles planteja aprofundir en la dimensió mediterrània de la identitat i patrimoni cultural del poble català i conèixer que la major part de la immigració a Catalunya prové de la conca Mediterrània. L'orientació general és ressaltar els llaços que uneixen les dues riberes de la Mediterrània, destacant els trets comuns.

Descriptores: diversidad, perspectiva de género, solidaridad, cooperació.

Indice: - Vídeo " Un món plural"
- Vídeo "Us o abús dels recursos naturals"
- Vídeo "Mala premsa"
- Disquet "som iguals, som diferents"
- Guia didàctica "La immigració ...."
-Crèdit variables ESO "Un món divers i plural"
- Còmic "¿Racista yo?
- Fulletons, llistat d'entitats, pòsters, bibliografia, etc.

Entidad que lo edita: CPR Eixample

816