IndicePazatrasavanzarConstruir la Paz. Una aproximación didáctica a la reconstrucción posbélica
MESA, MANUELA (Cood.)

Ed. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ. (CIP); FUNDACIÓN HOGAR, Madrid,
Col. Guías didácticas de Educación, n?m. ,
castellano. Libro. Análisis y reflexón.Destinatarios: Adultos, educadors/es, associacions, ONG.

Contenido: Construir la paz, és una guia que pretén promoure el coneixement de la reconstrucció dels conflictes bèl·lics i oferir l'aproximació a vies d'acció solidàries, oferint l'anàlisi dels elements que intervenen i el paper dels actors interns i externs implicats en aquest procés.
Aquest material té un bloc d'aproximació teòrico-explicativa on presenta les qüestions a tenir en compte per entendre la intervenció en els conflictes bèl·lics un cop aquests han finalitzat i comença el procés de reconstrucció posbèl.lica dels països.
Hi ha un segon bloc on es desenvolupen dues propostes didàctiques que faciliten el treball dels aspectes assenyalats en el bloc anterior.
Cadascuna de les propostes presenten una primera aproximació conceptual a partir de la qual es defineixen els objectius, orientacions didàctiques, activitats, material de suport i recursos bibliogràfics.

Descriptores: desarme, solidaridad, noviolencia.

Indice: Introducción
Aproximación Teórica
- La complejidad de los conflictos actuales.
- La construcción de la paz.
- Referencias bibliográficas.
Propuestas didácticas
Bloque 1: Los conflictos armados de final de siglo.
- ¿Qué són los conflictos?
- El ciclo de los conflictos violentos.
- Las causas de los conflictos.
- Las guerras de final de siglo.
- Guerra, paz y reconstrucción en el mundo de la posguerra fría.
Bloque 2: La construcción de la paz.
- De la guerra a la paz.
- ¿Quién participa en la construcción de la paz?
- Las dimensiones de la reconstrucción.

Entidad que lo edita: Centro de Investigación para la Paz (CIP); Fundación Hogar del Empleado.
C/ O'Donnell 18, 7ª planta 28009 Madrid
E-mail: cip@fuhem.es

782