IndicePazatrasavanzar

Geografia del conflictes. Educació per a la pau
MAS, A.; OLIVERAS, M.A.

Ed. Castellnou Edicions, BARCELONA, 1995. I.S.B.N. 84-88901-44-5
1 ed.
Págs. 115. Català. Libro. Unidad didáctica.Destinatarios: ESO-2o ciclo, Secundaria post-obligatoria.

Contenido: Es tracta d'un crèdit variable de l'àrea de ciències socials dirigit a alumnes de segon cicle d'ESO.

Descriptores: material geográfico, discriminación, solidaridad, noviolencia.

Indice: 1. Conceptes fonamentals
2. Anàlisi d'un conflicte actual: Rwanda
3. Els principals problemes del món d'avui
4. L'avui de la cooperació

232