Activitat 2

Us proposem que simuleu un procés participatiu per a què els estudiants tinguin l'oportunitat de viure'l en primera persona. Presentem dos opcions alternatives: la primera té l'avantatge de permetre als alumnes debatre sobre una qüestió que es troba en el debat polític i en els mitjans de comunicació, i que els afecta directament. El segon s'assembla més a un joc de rol, previst per a què experimentin els problemes d'arribar a un acord entre interessos en conflicte. En aquest segon cas, heu de dividir els alumnes en sis grups (de dos a cinc alumnes), que representen sis actors en conflicte. Cada grup tindrà unes instruccions confidencials (que no han de veure els altres grups), i entre tots han d'intentar arribar a un pacte.

Opció 1:

Quina és la millor benvinguda per als nouvinguts?

Com sabeu, d'uns anys ençà arriben a Catalunya famílies vingudes de l'estranger que busquen al nostre país una oportunitat per sortir endavant, i dins aquestes famílies hi ha nois i noies en edat escolar que viuen situacions ben diverses: alguns no parlen el català, però coneixen bé el castellà (especialment els sudamericans) i d'altres no coneixen cap de les dues llengües; uns han tingut l'oportunitat d'anar a l'escola al seu país d'origen i estan molt ben preparats, i d'altres no han tingut tanta sort i necessiten un reforç per posar-se al dia; uns arriben a l'inici de curs, i d'altres quan el curs ja ha començat. Quina és la millor forma de donar-los el que necessiten? Un centre temporal de benvinguda per a que aprenguin els nostres idiomes oficials i preparar-los per fer el salt a l'escola? O és millor que vagin a l'escola o l'institut directament, amb un reforç individual si cal, encara que al principi els pugui costar fer amics i seguir bé les classes? Als mitjans de comunicació hi ha hagut un debat intens sobre aquesta qüestió, i el Conseller d'Educació no sap què fer. Us convida, en tant que ciutadans protagonistes i experts en el sistema educatiu, a celebrar un fòrum. Plantegeu quin és el problema, quines són les alternatives i trieu-ne una. Al final del debat li heu d'escriure un dictamen d'una plana al Conseller descrivint i justificant quina decisió li recomaneu.


Opció 2:

El solar de BioGenics & Co.

BioGenics & Co., una històrica empresa dedicada a la clonació d'ovelles, abandona l'enorme terreny que ocupava al centre de la vostra ciutat. L'Ajuntament va estar encantat quan va saber la notícia, perquè hi veia l'oportunitat d'aprofitar el terreny per fer-hi un nou equipament que agradaria als ciutadans: potser un poliesportiu, potser un parc... El problema és que tothom es va assabentar dels plans de BioGenics&Co. per marxar, i ara hi ha diferents associacions i ciutadans que han començat a mobilitzar-se i pressionar l'Ajuntament perquè s'hi faci el que ells volen: uns volen un poliesportiu, d'altres una llar de jubilats, i d'altres uns lokals autogestionats per a joves. I tot no pot ser. L'Ajuntament està nerviós: el que semblava una oportunitat per quedar bé, ara es pot convertir en un conflicte i en poden sortir malparats. Un amic de l'Alcalde li ha suggerit que organitzi un fòrum participatiu, amb totes les parts implicades, per mirar d'arribar a una decisió. Si tots veuen que hi ha altra gent amb altres interessos -li diu- entendran millor que al final es prengui una decisió que no ben bé la que a ells els convé. L'alcalde no ho veu clar. Tem que es converteixi en una olla de grills, però tot i així, li fa cas.

Dividiu els alumnes en sis grups i doneu-los les instruccions confidencials segons l'actor que representin. Podeu fer una primera ronda de cinc minuts per a que cada equip prepari la seva estratègia negociadora. Després, podeu fer quatre rondes de 10 minuts per debatre en plenari, intercalades per tres rondes de 5 minuts en què es faci negociació "de passadissos", és a dir, en què els diferents representants es reuneixin els uns amb els altres informalment, i puguin anar construint aliances (i traïcions). Durant les rondes "oficials", el professor/a fa d'habilitador del procés, donant torns de paraula. Al final discutiu sobre com ha anat el procés. Hi ha hagut acord? Quin paper ha jugat cadascú?

Els actors participants i les seves instruccions confidencials són:

L'Ajuntament

En principi vosaltres voldríeu dedicar l'espai a fer un centre de dia per a la gent gran. A la ciutat hi ha pocs equipaments d'aquest tipus, i especialment al centre sabeu que seria un bon lloc, perquè moltes persones grans s'hi podrien desplaçar a peu. No obstant, el vostre principal interès és que això no acabi com el rosari de l'Aurora. Les instruccions de l'Alcalde són clares: Heu de prevenir el conflicte i arribar a un acord com sigui! Qualsevol altre resultat serà considerat un fracàs. Per tant, us correspon arbitrar entre els diferents interessos i mirar de convèncer uns i altres per a que prenguin alguna decisió, la que sigui.


L'Associació de Veïns


L'Associació de Veïns no sap gaire quin paper juga en tot aquest procés. No té gaire clar quina és la seva prioritat, i si de cas, té una lleugera percepció que a força gent li agradaria que es fes un poliesportiu. Però el vostre principal interès és que se us tingui en compte i fer-vos notar. A l'Associació li agrada ser al mig de totes les salses, per tant la instrucció del president de l'associació per als seus negociadors és que, sigui quin sigui l'acord, l'Associació ha de figurar com una de les entitats que hi dona suport, i si pot ser, tenir un cert protagonisme. Aposteu al cavall guanyador i no us equivoqueu!


El grup de joves

El grup de joves té clar que a la ciutat cada cop hi ha menys locals per a joves, i que fan molta falta: hi ha grups, associacions, grups de música, que necessiten locals per reunir-se, fer activitats, assajar. Per tant el vostre interès és clar, voleu l'equipament per vosaltres: poliesportius i locals per la gent gran ja n'hi ha, vosaltres en teniu més necessitat. Qualsevol altre acord, sincerament, no us interessa.


L'Associació d'Amics de la gent gran

L'Associació d'Amics de la gent gran té clar que a la ciutat hi ha un dèficit important d'equipaments per a que la gent gran pugui passar el dia, socialitzar-se, passar l'estona. És cert que hi ha altres equipaments per a gent gran, però són residències per a persones sense recursos o amb problemes de salut. El que voleu és aprofitar el terreny per tenir un local de lleure. El vostre interès és clar, voleu l'equipament per vosaltres: poliesportius i locals per joves està bé que n'hi hagi, però no són socialment tan necessaris.


L'empresa Fitness Workout

L'empresa té un interès gran a construir un poliesportiu. Pot ser un negoci molt bo, i sabeu que hi ha força veïns (clients potencials!) que en reclamen un pel barri del centre. Si hi hagués una votació popular, segurament guanyaria aquesta opció . A més, vosaltres pagaríeu a l'Ajuntament per fer servir el terreny, i amb aquests diners potser es podrien atendre les demandes dels altres grups que hi tenen interès. La vostra consigna és clara: l'únic acord que us interessa és que us cedeixin el terreny a vosaltres.


BioGenics&Co.

A vosaltres, la veritat, us és igual què se'n faci del terreny. El que voleu és vendre, i per tant, el més important és sortir de la reunió amb un acord. Feu els possibles per posar d'acord uns i altres. La vostra missió és que l'Ajuntament surti del fòrum amb una decisió presa sota el braç i la impressió que tothom hi està content. Només llavors estareu segurs que us compraran el terreny.