Principal

Introducció

Què hem de saber?

Objectius pedagògics

Orientacions metodològiques

Estructura

Sobre l'ús de les fonts en aquesta guia

ACTIVITATS

Mòdul 1: Introducció al taller sobre la construcció de les identatitas de gènere

Mòdul 2: La construcció de la identitat femenina

Mòdul 3: La construcció de la identitat masculina

Mòdul 4: Diàleg intergenèric

Material en PDF

Videos sobre identitats de gènere

contador