IndicePazavanzar

Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un
ROSET FÀBREGA, MONTSERRAT; INSTITUT CATALÀ DE LES DONESDestinatarios: Primaria: primer ciclo, Primaria: segundo ciclo, Primaria: tercer ciclo, ESO-1er ciclo, ESO-2o ciclo.

Resumen:

Aquesta publicació intenta motivar i facilitar la reflexió dels centres educatius sobre els estereotips i els continguts sexistes, donar pautes per analitzar els currículums i facilitar eines al professorat perquè esdevinguin veritables agents de canvi en la construcció d’una societat més justa i equitativa. Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.Els recursos que es proposen en aquesta Guia –eines per elaborar propostes d’intervenció coeducativa als centres educatius– ens aporten exemples, experiències, bones pràctiques, marcs conceptuals i continguts, amb l’objectiu d’incorporar a la docència tots els referents culturals i històrics de l’entorn, reconèixer en els currículums la perspectiva de gènere i de les dones i el lideratge femení que hi ha hagut en determinades àrees del coneixement.

Descriptores: coeducación.

URL: http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Serveis/Documents/Arxius/PDF%20GUIA%20COEDUCACIO.pdf