EL COMPORTAMENT DELS COMBATENTS

            

En el transcurs de la història ha estat predominant el comportament brutal del guerrer o el soldat, que abusen de la superiorítat que donen les armes en el seu tracte amb els desvalguts i els vençuts.


Fixa’t en els fragments següents:

1. «És una llei universal i eterna que, en una ciutat presa per l’enemic en el transcurs d’una guerra, tot, béns i persones, pertany al vencedor.»
Xenofont (431-355 a.n.e., aprox.), Ciropèdia

2. Comença la marxa. Al davant hi ha els exploradors i els incendiaris. Després vénen els saquejadors, que s’ocupen d’arreplegar el botí i dur-lo al gran tren dels bagatges. Aviat tot queda en tumult. Els pagesos, que acaben d’arribar dels camps, se’n tornen fent grans crits. Els pastors apleguen els seus ramats i els duen als boscos veïns amb l’esperança de salvar-los. Els incendiaris cremen els pobles i els saquejadors els repassen i depreden. Els habitants, esglaiats, queden o bé cremats o bé capturats i lligats de mans per demanar-ne rescat, les campanes toquen alarma pertot arreu. Un brot de pànic recorre el país. Allà on mireu, hi veureu elms que llueixen al sol, pendons que onegen al vent, tota la plana coberta de genets. Diners, ramats, mules i béns, tot s’arreplega. El fum puja i s’escampa, les flames espeteguen. Pagesos i pastors corren en totes direccions.»
Chanson des Lorrains, de l’època de Felip August de França (final s. XII - principi s. XIII)


ACTIVITATS

  1. Comenta els usos i costums propis dels dos moments que tracten els textos: amb quina finalitat es feia la guerra?

  2. Coneixes el sentít de l’expressió llatina Vae victis! ?

  3. Consulta la lletra de l’himne dels Segadors en la seva versió antiga. Trobes que hi ha alguna similitud entre els greuges que rememora i les escenes que has vist a les il·lustracions referides a la Guerra dels Trenta Anys?