2.1. EL SISTEMA SEXE - GÈNERE

 

Presentació per al professorat

El concepte "gènere" fa referència a aspectes culturals, socials i psicològics de la construcció de la idea de masculinitat i feminitat. Contràriament el concepte "sexe" es refereix als components biològics anatòmics dels homes i les dones. Entendre el funcionament d'aquest sistema és una eina clau per entendre com es construeix la masculinitat, i com és possible, al mateix temps, pensar en altres models de masculinitat diferents del que s'ha imposat de forma predominant.


Objectius específics

 

Activitat 1. El còmic com a indicador

 

Duració: 2 hores lectives
Descripció de l'activitat: Es distribueixen els alumnes en petits grups i se'ls hi proposa que, a partir de l'anàlisi d'una sèrie de sis vinyetes còmiques de la Maitena, identifiquin tota un seguit d'atributs que de forma tradicional, social i culturalment, s'assignen a la feminitat. Una vegada realitzat aquesta anàlisi deduïu quins són els atributs que tradicionalment s'atribueixen a la masculinitat i que completin, des del consens del grup, atributs de la feminitat. Un cop fet aquest treball per grups fer una posada en comú de tot el grup classe.

 

Vinyeta 1. Dime qué edad tienes y te diré de qué color te tiñes

Vinyeta 3. Seis de las cosas que hacen sentir mal a una mujer

Vinyeta 4. Esas típicas tonterías que hace una mujer recién enamorada

Vinyeta 5. Seis cosas horrible de pisar


Un cop s'han identificats els diferents elements que s'assignen a homes i dones, explicar el sistema sexe-gènere, partint des de el fet biològic fins a la construcció cultural. Per a l'explicació podeu utilitzar el mapa conceptual proposat, així com el següent text de referència adjuntat.

 

 

Index