2.6. OPORTUNITATS D'UN CANVI DE MODEL DE MASCULINITAT

 

Presentació per al professorat:

Aquesta situació de crisi de la masculinitat tradicional no s'ha de veure per part dels homes com a quelcom negatiu, com es percebut en diversos ambients, que veuen com comencen a perdre privilegis i una situació de poder, si no com a una oportunitat de canvi i de superació d'un determinat model de masculinitat. Cal entendre que aquest model de masculinitat comporta molts problemes no només en les relacions amb les dones, per basar-se en relacions de desigualtat i poder, si no també pels homes. És, per tant, una oportunitat per establir i gaudir d'unes relacions més igualitàries entre homes i dones; per no haver de sostenir relacions de poder; i per no haver de carregar amb tota una sèrie de rols i estereotips sobre com ha d'ésser un home.

Objectius específics:

 

Activitat 10. Construint altres models de masculinitat

 

Duració: 2 hores lectives
Descripció de l'activitat:

A partir de dinàmiques i jocs proposats al llibre del Seminario de Educación para la Paz de la Asociación Pro Derechos Humanos, La alternativa del juego II: juegos y dinámicas de educación para la paz (publicat per Los Libros de la Catarata, Madrid, 1995) es proposa treballar al voltant de tota una sèrie d'atributs tradicionalment assignats a la masculinitat tradicional predominant i transformar-los, atorgant-lis altres continguts molt més adients per a la construcció d'una nova masculinitat no basada en la relació de poder i desigualtat sobre les dones. Igualment es poden incorporar nous atributs no tradicionalment vinculats a la masculinitat però que poden ser constituents de noves formes d'entendre la masculinitat.

Heu de tenir en compte que aquests jocs no han estat pensats expressament per treballar qüestions de masculinitat, però que és possible i molt recomanable utilitzar-los des d'aquesta perspectiva, encara que suposi un major esforç d'ubicar-los en aquests nous paràmetres.

 

 

Alguns exemples per transformar atributs de la masculinitat tradicional predominant:

O bé altres exemples per incorporar altres atributs a la construcció de nous models de masculinitat:

 

Index