2.5. CRISI DE LA MASCULINITAT TRADICIONAL PREDOMINANT

 

Presentació per al professorat:

Durant les últimes dècades el paper actiu del moviment feminista i de les dones en general ha provocat un canvi en les relacions entre gèneres. En la mesura que les dones s'han manifestat de forma activa qüestionant la desigualtat que suposaven els models de masculinitat i feminitat i han proposat altres formes d'entendre el paper de les dones en la societat això ha provocat també un qüestionament del model tradicional de masculinitat. Paral·lement s'han produït canvis estructurals en l'àmbit del mercat de treball i de les relacions laborals; en l'àmbit de l'educació, de l'oci, de l'estructura familiar, etc., que han contribuït a dificultar el sosteniment de determinats models de masculinitat.

Aquesta situació de crisi, en definitiva, s'ha expressat de moltes i diverses formes però totes elles amb un denominador comú: la dificultat de sostenir un model de masculinitat basat en el domini de l'home sobre la dona, amb tota una sèrie de rols i estereotips assignats, quan la dona comença a qüestionar i transformar aquestes relacions de poder.


Objectius específics:

 

Activitat 9. Manifestacions de la crisi de la masculinitat tradicional

 

Duració: 1 hora lectiva i 1'30 hores de treball fora de l'aula
Descripció de l'activitat: Els anuncis de televisió, a vegades, són un bon indicador de canvis en les tendències socials. Es proposa a l'alumnat que facin una recerca en els anuncis de televisió sobre quins diferents models de masculinitat s'estan proposant i que especialment es fixin com existeix una tendència molt considerable a presentar a homes amb altres atributs i rols als que tradicionalment se'ls hi havia assignat. Després d'aquest treball de recerca es proposa que es faci una posada en comú a la classe a partir dels petits grups.

 

Index