LA DESPESA MILITAR

            


“Cada segon els Estats del món gasten 3 milions de pessetes en despeses militars”


ACTIVITAT

  1. Davant d’aquesta dada, dibuixa o comenta el que et suggereixi.