Eix Racisme i Interculturalitat

 

Molts conflictes, i en especial els que conformen la unitat didáctica de la sèrie Després de la Pau tenen, d’alguna o altra manera, un origen o arrel vinculats al racisme, la convivencia multiétnica i multicultural. Per això, es proposa en aquest apartat treballar aquest aspecte transversalment.