JOC DELS PERSONATGES FEROTGES

  

OBJECTIU:

Prendre una postura crítica davant la importància social atorgada als trets externs.


CONTINGUTS:

Trets externs i estereotipus.


ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES:

Podem demanar als alumnes que ens descriguin en quins aspectes externs es basen per fer-se una idea de com és la gent: sabates, roba, "adorns", pentinat, etc.., i contrastar, al final de l'activitat si aquests trets són o no significatius o si poden moure a cometre errors. També podem plantejar un petit qüestionari-trampa: els que porten caçadora de cuir són uns…, els que porten el cabell rapat són…, i criticar després les generalitzacions excessives.


DESCRIPCIÓ DEL JOC:

A.- Tria cinc alumnes de la teva classe, procura que tots cinc no siguin vergonyosos i que se'ls doni bé això de disfressar-se.

B.- Acompanya'ls fora de la classe i dona'ls les següents disfresses:

C.- Quan ja estiguin disfressats els dius que s'esperin fora; que ja els avisaràs perquè vagin entrant d'un en un. No hauran de fer res més que passejar-se per dins de la classe "sense parlar"!!!.

D.- Entra a la classe i exposa a la resta dels alumnes el següent exercici:

"… ara aniran passant, un per un, una sèrie de personatges dels quals, cadascú de vosaltres n'haurà de parlar. Haureu d'explicar que us semblen. Haureu de fer ficció sobre qui és, on va, d'on ve, que vol i citar tres objectes que portin a les butxaques."

E.- Quan els has explicat això, a la pisarra fas un engrallat com el següent:


 

Qui és?

On va?

D'on vé?

Què vol

Objectes

Pers. 1.-

 

 

 

 

 

Pers. 2.-

 

 

 

 

 

Pers. 3.-

 

 

 

 

 

Pers. 4.-

 

 

 

 

 

Pers. 5.-

 

 

 

 

 

F.- Tot seguit fes passar el primer personatge i obres el torn de paraules, apuntant a la pisarra el que vagi sorgint.

G.- Quan has acabat amb el cinquè, deixa passar una estona i introdueix pautes de reflexió sobre els prejudicis, després explica'ls les següents versions:

H.- Ara torna a deixar uns cinc minuts de reflexió i obra torns de paraula on la gent pugui expressar el que ha experimentat. Com sempre procura que en el decurs de la sessió hagi participat tothom, com a mínim, dos cops.


ESPAI-TEMPS:

La classe.


MATERIAL:

Xilaba, bossa d'esport, roba, caçadora amb insignies neonazis, fixador de cabell, esprai de color pel cabell, una xibeca, una caçadora de cuir, roba bruta que no conjunti.


AVALUACIÓ:

Criteris referits: que els alumnes sàpiguen prendre una postura crítica amb ells mateixos abans de jutjar a una persona per la seva aparença externa.


FONT: S.O.S. RACISME.