2.3. IDENTIFICACIÓ DELS ATRIBUTS, ROLS I ESTERIOTIPS DE LA MASCULINITAT TRADICIONAL PREDOMINANT

 

Presentació per al professorat

Històricament s'ha produït un procés d'assignació d'atributs sobre com entendre la masculinitat i la feminitat. Sobre la base d'aquests atributs s'han construïts rols i estereotips sobre com s'han de comportat i quines funcions diferents tenen homes i dones. Aquesta construcció social s'ha sostingut en una relació de desigualtat entre homes i dones. La diversitat en l'assignació d'atributs de la masculinitat i la feminitat no té perquè necessàriament suposar relacions de desigualtat basades en el poder dels homes sobre les dones.

Objectius específics

 

Activitat 3. Consensuar atributs

 

Duració: 1 hora lectiva
Descripció de l'activitat: Es proposa al grup classe una sèrie de valors atribuïts tradicionalment a homes i dones de forma diferenciada que hauran de completar de forma consensuada. Es suggereix utilitzar l'exemple de les joguines per veure els atributs assignats a nens i nenes de forma diferenciada.

 

HOMES
DONES
Fortalesa
Sensibilitat
Racionalitat
Maternal
Poc sensible
Coqueteria
Actius
Dèbil

 


Activitat 4. Teatralitzant els rols

 

Duració: 2'30 hores lectives

Descripció de l'activitat:

 

VACANCES EN CREUER


Espai: ampli
Nombre de participants: mínim de 15 alumnes
Materials: no se'n necessiten

0. Previs:
Abans de començar l'activitat cal arraconar taules i cadires per tal de deixar el centre de l'aula ben lliure per poder realitzar la teatralització.

1. Presentació de l'activitat:

La professora o el professor presenta l'activitat i inicia la història:

Som la productora de la telenovel·la de major audiència en la franja horària del migdia: "Vacances en creuer". La telenovel·la il·lustra les aventures quotidianes dels passatgers i les passatgeres d'un creuer luxós, que passen les vacances navegant de mar en mar. Ja portem un any i mig de rodatge i tot ha anat sobre rodes, però justament després del capítol del naufragi del creure on 8 supervivents arriben amb molts esforços a una illa deserta (evidentment, el moment més emocionant de tota la història de la telenovel·la...) el guionista ens deixa penjats/es. Entre tots i totes decidim continuar la telenovel·la, però és clar, caldrà improvisar.

2. Presentació dels papers:

Entre els i les alumnes cal que surtin 2 grups de 8 voluntaris i voluntàries: 4 nois i 4 noies per grup * , per tal de fer d'actors i actrius de la telenovel·la.
La resta dels i les alumnes, que faran el paper d'observadors i observadores, també es dividiran en dos grups per fer observacions separades. Cada grup d'observadors i observadors, analitzarà a un sol grup d'actors i actrius. (exercici del punt següent)

El professor o la professora continua la història:
El guionista però, al desaparèixer va deixar uns papers sobre la taula on hi havia escrit:

 

PERSONATGES


Nàufrag home

Nàufrag home

Nàufrag home

Nàufrag dona

Nàufrag dona

Nàufrag nen

Nàufrag nena

Nàufrag nena

 

CARACTERÍSTIQUES DELS PERSONATGES

 

Responsable del creuer

T'agrada prendre el sol

El teu principal motiu del viatge és tornar amb parella

No t'agrada ser el centre d'atenció

T'agrada que els altres et facin cas quan proposes coses

Et preocupes constantment pels altres

El teu fort és la fortalesa física

Plores tot sovint


TASQUES A DESENVOLUPAR A L'ILLA


Responsable d'establir la comunicació amb l'exterior

Gestionar els conflictes del grup de nàufrags

Mantenir la foguera encesa

Defensar al grup de nàufrags dels possibles perills de la illa

Coordinar el grup

Fer la roba

Cuidar els malalts i malaltes

Curar els malalts i malaltes

Construir una barca per sortir de l'illa

Buscar l'aigua

Mantenir la barca

Caçar i pescar

Recol·lectar aliments

Cuinar

Construir la casa

Cuidar i educar els infants

Descobrir l'illa

Elaborar el programa d'activitats de la setmana

Mantenir la casa: netejar, treure la pols, adornar...


_____________________________________________________________________________________________

*Hem proposat fer 2 grups de 8 voluntaris i voluntàries (els actors i les actrius) comptant que estem parlant d'un grup classe entre 30 i 40 alumnes. Si el nombre de participants en l'activitat és menor, amb un sol grup de voluntàries i voluntaris ja n'hi ha prou.

 

3. Atribució dels papers i funcions dels actors i les actrius

A continuació cal que els dos grups d'actors i actrius decideixin, a partir d'una breu discussió pública qui assumirà quin paper, les característiques de cadascú i quines són les funcions que desenvoluparan a la illa.
Mentrestant, els dos grups d'observadors i observadores, analitzaran el debat que durà a terme el grup d'actors i actrius. És important que es fixin sobretot en l'atribució de rols que s'assignen el grup d'actors i actrius.

 

Observacions per al professorat

En aquest punt de l'activitat és important recordar als alumnes que es tracta de representar una telenovel·la, tal i com les coneixem.
Si es vol, es pot recomanar al grup d'observadors i observadores que prenguin apunts d'allò que estan observant.

 

4. Preparació de la representació i breu debat paral·lel

Una vegada els grups d'actors i actrius s'han assignat els papers i les funcions que desenvoluparan en el capítol de la telenovel·la "Vacances en creuer", se'ls pot deixar 10 minuts per preparar en solitari, i molt breument, la representació que realitzaran.
Mentre el grup d'actors i actrius està preparant la seva actuació els dos grups d'observadors i observadores poden posar en comú el què han observat durant l'assignació de característiques, papers i funcions dels actors i actrius.

 

Observacions per al professorat

Es important recordar als actors i actrius que es tracta tan sols de representar un esqueix molt breu i molt improvisat. No cal que dediquin molta estona en preparar la representació.

 

5. Representació de la funció

Els dos grups d'actors i actrius representen les seves funcions respectives (un rere l'altre).
Mentrestant la resta dels i les alumnes observen atentament els seus companys i companyes.

 

6. Debat del grup-classe

Finalitzades les funcions es realitzarà un debat amb tots i totes les participants de l'activitat.
Es pot partir de les següents preguntes:

- Quins han estat els rols que han assumit els homes? I les dones?
- Són diferents?
- Amb què es caracteritzen els uns i els altres (els rols dels homes dels de les dones)?
- Quines us sembla que són les tasques més importants? Qui les ha assumit, homes o dones?
- I nosaltres, les dones assumim rols tradicionals de dona i els homes rols tradicionals d'home?
- Ens agraden? Per què (en què sí i en què no)?
- Ens agradaria que fossin uns altres?

 

Observacions per al professorat
Al principi del debat és interessant que les preguntes facin al·lusió a les representacions realitzades pels actors i les actrius, per més endavant, poder parlar dels rols que assumim homes i dones en les nostres vides.

 

Activitat 5. Buscant estereotips

 

Duració: 1 hora lectiva i 1 hora de treball fora de l'aula
Descripció de l'activitat:

Entenent que els estereotips sexuals són un conjunt d'idees que es consideren pròpies d'un o altre sexe, proposar a l'alumnat que busquin a cançons, acudits i dites populars els següents estereotips:

- Les dones han de tenir cura de la casa i els fills
- Els homes són forts, valents i competitius
- Les dones són més sensibles que els homes
- Els homes han de poder mantenir a la família
- Els homes tenen més habilitats que les donesIndex