GENOCIDI I IMPUNITAT EN LES TRANSICIONS A LA
DEMOCRĀCIA: EL CAS DE GUATEMALA

UNITAT DIDĀCTICA DE CIČNCIES SOCIALS PER A ALUMNES DE 14 A 16 ANYS

Castellano
Ernest Caņada

 

Introducció: plantejament del debat

El cas de Guatemala

Inserció en el currículum

Materials de suport :

 1. Textos

 2. Bibliografia

 3. Materials a internet

 4. Quadres i gràfics

Activitats per als alumnes

 1. Les massacres

 2. L'Informe de la "Comisión para el Esclarecimiento Histórico"

 3. Periodització de les violacions als Drets Humans

 4. La relació entre exclusió social i masacres

 5. Conceptes fonamentals: què és el genocidi?

 6. Conceptes fonamentals: què és la impunitat?

 7. Situant-nos al costat de les víctimes

 8. La responsabilitat de saber què passa al nostre voltant

 9. Escoltar les víctimes

 


Tornar a Edualter

Materials elaborats amb el suport de:


Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat