PROPOSTA DIDÀCTICA SOBRE
EL DEUTE EXTERN

versión en castellano

  MATERIALS PER AL PROFESSORAT

Orientació pedagògica per a la utilització
dels materials i realització de les activitats

MATERIALS PER A L'ALUMNAT

Fitxes d'activitats 

1. QUÈ ÉS EL DEUTE EXTERN
El deute extern. De què estem parlant?
Millorem o empitjorem?

2. L'ORÍGEN DEL DEUTE
És bo o és dolent endeutar-se?
MacNamara
Causes del Deute

3. ANÀLISI DEL CARÀCTER IMPAGABLE

El Deute Extern al Brasil
Banc Mundial

4. INDEPENDENTS I INDEPENDENTS:
Lectura i Fitxa del "Programa de Estabilización y Ajuste Estructural" i Elaboració del glossari

5. CONSEQÜÈNCIES SOCIALS
Joc de Rol

6. CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS
Mapes Conceptuals

7. EL BOOMERANG DEL DEUTE
La Selva està en perill
La Història dels camperols sense terra
La major concentració de biodiversitat del món
Una mica d'història econòmica
El boomerang de la droga: el cas de Bolívia
Un deute que paguem nosaltres

8. ALTERNATIVES NO PAGAR
Trencant Cadenes
Joc de Rol: Àfrica, Deute o Educació
Una d'acudits
El Joc del Deute

1. QUÈ ÉS EL DEUTE EXTERN
El deute extern. De què estem parlant?
Millorem o empitjorem?

2. L'ORÍGEN DEL DEUTE
És bo o és dolent endeutar-se?
MacNamara
Causes del Deute

3. ANÀLISI DEL CARÀCTER IMPAGABLE

El Deute Extern al Brasil
Banc Mundial

4. INDEPENDENTS I INDEPENDENTS:
Lectura i Fitxa del "Programa de Estabilización y Ajuste Estructural" i Elaboració del glossari

5. CONSEQÜÈNCIES SOCIALS
Joc de Rol

6. CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS
Mapes Conceptuals

7. EL BOOMERANG DEL DEUTE
La Selva està en perill
La Història dels camperols sense terra
La major concentració de biodiversitat del món
Una mica d'història econòmica
El boomerang de la droga: el cas de Bolívia
Un deute que paguem nosaltres

8. ALTERNATIVES NO PAGAR
Trencant Cadenes
Joc de Rol: Àfrica, Deute o Educació
Una d'acudits
El Joc del Deute


Amb el suport de

Generalitat de Catalunya